Psychiatrie

MUDr. Jindřiška Masnerová – psychoterapie

Atestovaná psychiatrička se zkušeností z lůžkových i ambulantních psychiatrických zařízení v Čechách a ve Švýcarsku. Vedle atestace z psychiatrie má rovněž psychoterapeutické vzdělání, absolvovala výcvik v logoterapii a existenciální analýze podle V. Frankla. Vzhledem k jejímu jazykovému vzdělání je možno poskytovat konzultace nejen v českém, ale i německém, anglickém a italském jazyce.

telefon:311 746 310
e-mail:masnerova@medicentrum.cz

Sestra Romana Šmídová

telefon:311 746 119

Ordinační hodiny: 12.-16.3.2018 dovolená

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00