Rozšiřujeme služby v oblasti kardiologie

Naše kardiologická ambulance má v blízké budoucnosti nabídnout regionu to, co zde bylo prozatím nedostupné – ucelenou kardiovaskulární diagnostiku a terapii v jednom místě v ambulantní sféře, bez nutnosti dojíždění či zbytečné hospitalizace v nemocnici a hlavně bez dlouhodobých objednacích lhůt v koordinaci s lékaři první linie a ambulantními specialisty.

Garantem této oblasti, který je uznávaným odborníkem v této sféře , je MUDr. Vladimír Čech, který se problematikou kardiovaskulárních chorob zabývá řadu let. Po absolvování lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně získal atestaci z vnitřního lékařství a poté atestaci z kardiologie. Je držitelem licence České lékařské komory pro vnitřní lékařství a kardiologii , v současné době se připravuje na atestaci z intenzivní medicíny. Svou lékařskou praxi absolvoval v Uherskohradišťské nemocnici a.s., Nemocnici na Františku v Praze, do Berouna přichází z IKEM Praha. O tom, že s tímto lékařem Medicentrum získá odborníka na slovo vzatého svědčí i fakt, že krom běžné praxe v oblasti kardiologie se věnuje též konsiliární službě v této oblasti.

Našim klientům nabídneme kompletní neinvazní diagnostiku srdečních a cévních chorob pomocí metod echokardiografie, EKG, ultrazvuku cévních onemocnění, arytmický i talkový Holder i zátěžová vyšetření. Součástí projektu bude i vznik dvou monitorovaných lůžek sloužících k diagnostice a terapii pacientů s akutními obtížemi, zejména arytmického charakteru,lůžka budou rovněž sloužit ke krátkodobé intenzivní terapii například u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin či chronickým srdečním selháním.