Osteologická ambulance

nové špičkové pracoviště v Medicentru

V rámci endokrinologické ambulace  rozšiřujeme péči o  osteologickou ambulanci.

V osteologické ambulanci se  zabýváme problematikou ( diagnostikou a léčbou) metabolických kostních onemocnění, zejména osteoporózy.

Osteoporóza je progresivní systemové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchou mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvyšováním fragility kostí a zvýšenou tendencí ke zlomeninám. Prevalence  osteoporózy  je 30 %  u žen a 10 % u mužů nad  50 let.

Cílem  vyšetření je  diagnostikovat osteoporózu , objasnit její příčiny, vyloučit  jiné  onemocnění připomínající osteoporózu, stanovit riziko zlomenin, stanovit  závažnost osteoporózy, určit prognozu a zvolit nejvhodnější formu  léčby.

K tomu je  nutné provést  základní  vyšetření , které  se  skládá  z   anamnézy  , fyzikálního  vyšetření, laboratorního  vyšetření  a měření  kostní denzity celotělovým denzitometrem.

K vyšetření je  vhodné  vybírat pacienty s rizikovými  faktory  :

věk nad 65 let,

kompresivní zlomeniny obratlů,  snížení  výšky  o více než 3 cm

nízkotraumatické zlomeniny  po 40. roce  života,

osteoporotické zlomeniny v rodinné anamneze,

systémová terapie  glukokortikoidy  delší než  3 měsíce,

primární hyperparatyreoza,

malabsorpční syndrom,

náchylnost k pádům,

osteopenie patrná na   rtg  snímku,

renální osteopathie,

hypogonadismus,

Cushingův a Addisonův syndrom,

DM I . typu

předčasná menopauza,

hypertyreoza,

revmatoidní artritis,

chronická léčba  antikonvulzivy více jak 5 let

chronická  léčba  heparinem,

léčba antiandrogeny,  antiestrogenní  terapie,

dlouhodobá léčba antidepresivy

nízký příjem  vápníku v potravě,

kouření,

nadměrné pití alkoholu,

nadměrný příjem  kofeinu,

hmotnost pod 57 kg,

váhový úbytek    více než  o 10 %,

Objednání   pacientů  k osteologickému  vyšetření:

s doporučením odesílajícího lékaře na čísle endokrinologické ambulance  311 746 263, případně v recepci společnosti – 311 746 233.

Vzhledem   k tomu, že již k   první  návštěvě vyžadujeme   laboratorní  vyšetření a vyšetření denzitometrem , je  vhodné  se dostavit  s doporučením  k  vyšetření osobně / nebo zastupující  osoba / .