Lymfodrenáž léčebná a kosmetická

Máme pro vás klíč k řešení vašeho problému

Lymfedém je závažným projevem nemoci, vede často k invalidizaci a psychické deprivaci pacienta. Lymfodrenáže u řady těchto pacientů, jsou-li prováděny řádně a týmově, jsou prakticky jedinou efektivní možností pro klienta jak zkvalitnit svůj život.
Tato služba je poskytována ve dvou rovinách:

1. V rámci našeho lymfocentra,

kde tyto výkony jsou součástí komplexní péče u klientů s onemocněními, u kterých je tato péče hrazena zdravotními pojišťovnami

Lékařské indikace:

 • onkologická onemocnění (zejména prsu a gynekologická)
 • stavy po rtg terapii
 • primární (vrozené lymfedemy)
 • plegické a paretické končetiny
 • sekundární lymfedem u chronické žilní nedostatečnosti
 • poúrazové otoky
 • posttraumatické otoky, algodystrofické syndromy
 • revmatická onemocnění
 • některá metabolická onemocnění

2. V rámci naší rehabilitace,

kde není jednoznačná lékařská indikace a lymfodrenáže si plně nebo částečně hradí klient

 • Kosmetické indikace, podpůrné (regenerace, rekonvalescence)
 • Entezopatie
 • Syndrom těžkých nohou
 • Lipolymfedem
 • Rekonvalescence

Lymfodrenáže, pokud mají mít svou léčebnou funkci, měly by být indikovány lékařem, nejlépe lymfologem. Špatná indikace, špatně prováděná technika, nespolupráce s jinými lékaři (kožní, gynekolog, chirurg, psychiatr, diabetolog, atd.) má za následek selhání léčby a eventuelně i poškození pacienta.
Ne každý otok končetiny je lymfedém. Praktický lékař by měl vyhodnotit možnou příčinu otoku. Pacient se stanovenou diagnózou lymfedému již patří do péče týmu odborníků (OL, dermatolog, psycholog, onkolog, rehabilitační lékař), kde je i lymfolog, který koordinuje péči.
Je třeba odlišovat lymfodrenáže z lékařské indikace a z jiných indikací (kosmetické, regenerační), kde nejsou placeny ZP. Ale i zde platí, že špatně prováděná technika a nedodržování určitých schémat může vést k poškození klienta.

Kontakt a objednání – Lymfologická ambulance, chirurgie 2. patro
MUDr. Martin Hrubý, tel. 311 746 115

Objednání a informace – Lymfodrenáže, rehabilitační oddělení
Lymfoterapeuti :  Soňa Vrbová – tel. 311 746 220, Iveta Urbanová – 311 746 364, Marcela Husáková – 311 746 363, Marianna Nejedlá – 311 746 362