Nabízíme

Komplexní služby na míru

Připravili jsme pro Vás nové programy vycházející z dlouhodobých zkušeností, které s touto problematikou máme, ale jsme schopni Vám připravit i programy sestavené dle Vašich individuálních potřeb a požadavků vč. Programu na snižování nemocnosti ve Vaší firmě.

Firemní zdravotní péče

Zahrnuje péči o management a závodní preventivní péči.
více informací »

Ambulance individuální péče

Zdravotní péče ve vyčleněné ambulanci individuální péče respektující individuální požadavky a časové možnosti klienta, která je nabízena prostřednictvím programů, kde si klient zvolí jemu nelépe vyhovující variantu (pouze pro držitele programových karet).
více informací »

Nadstandard

Specializované nadstandardní poradny v oblasti interny, chirurgie, cévní chirurgie nefrologie – není hrazeno zdravotní pojišťovnou.
více informací »

Cizí státní příslušníci

Služby jsou poskytovány jak na bázi přímo placených, tak i bezplatně na podkladě zdravotního pojištění v České republice.
více informací »