Pokyny pro pacienty před odběrem, Plná moc pro pacienty

Co by měl pacient znát před odběrem krve

  1. Dvanáct hodin nejezte před odběrem a to u vyšetření, která to vyžadují (konzultujte s ošetřujícím lékařem), pijte jen neslazenou vodu.
  2. Po konzultaci s lékařem vynechte léky, které můžete užít následně po odběru.
  3. Přineste si platnou žádanku na odběr krve se jménem a otiskem razítka odesílajícího lékaře a platný průkaz pojištěnce.

Příprava na speciální vyšetření:

Ranní moč pro vyšetření moče chemicky + močového sedimentu a bakteriologické vyšetření

Střední proud moče po omytí genitálií bez mýdla; u žen je vhodná sedací koupel, nevyšetřujeme během menstruace nebo těsně před či po! Moč se sbírá do čisté a suché nádoby předem vypláchnuté horkou vodou bez použití saponátů a dezinfekčních prostředků. Po důkladném promíchání se odlije minimálně 10 ml do zkumavky určené k vyšetření moče a močového sedimentu(žlutý vršek) nebo pro bakteriologické vyšetření moče (červený vršek-pacient močí přímo do zkumavky). Moč je třeba chránit před světlem (přímé sluneční světlo, zářivka)a co nejrychleji dodat do laboratoře. Minimálně 24 h před odběrem vynechat vitamin C.
Zkumavku označit štítkem se jménem a celým rodným číslem.

Sběr moče za 24 hodin

U sběru moče dáváme přednost 24 hodinovému sběru pro výrazné změny ve vylučování v průběhu dne způsobené fyzickou námahou, ortostázou, příjmem potravy či diurnálním rytmem. Moč se sbírá od 6,00 do 6,00 hodin. V den testu se pacient ráno v 6,00 h naposledy vymočí do WC – ne do sběrné nádoby a od té doby střádá veškerou moč (i před stolicí) do označené, čisté a suché sběrné nádoby.
Sběrné nádoby se vymývají pouze horkou vodou bez použití saponátů a dezinfekčních prostředků.
Moč je nutno uchovávat v chladu (nejlépe v chladničce při teplotě 2 – 8 °C), temnu a zakrytou.
Sběr moče končí v 6,00 h následujícího dne vymočením do sběrné nádoby, tuto předá do laboratoře.
Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč.