Logopedie

Mgr. Stanislava Henzlová

Mgr. Stanislava Henzlová vykonává praxi klinického logopeda více než patnáct let a je velmi oblíbená pro svůj citlivý přístup k dětem. Mimo atestace z klinické logopedie absolvovala řadu kursů, školení a stáží na foniatrické klinice v Praze. Má velké zkušenosti v oblasti výchovného poradenství.

telefon: 311 746 262
311 746 343
mobilní telefon: 603 310 528

Ordinační hodiny:

pondělí 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
úterý 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
středa odborné konzultace 15:00 – 18:00
čtvrtek 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
pátek 10:00 – 12:30

PhDr. Hana Pavlíčková, Dis.

PhDr. Hana Pavlíčková po studiu speciální pedagogiky na Pedagigické fakultě UK v Praze ukončila studia složením Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie. Klinickou praxi absolvovala v Ambulanci klinické logopedie Mgr. Veroniky Balejové, na Neurologické klinice VFN v Praze a Speciálním pedagogickém centru v Berouně. Ovládá komunikaci s neslyšícími.

telefon: 311 746 343
mobilní telefon :

Ordinační hodiny:

pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00
středa 8:00-12:00 12:30-17:00
pátek 8:00-14:00

PhDr. Dana Vondrášková

PhDr. Dana Vondrášková navázala na vystudovaný obor Učitelství v mateřských školách studiem speciální pedagogiky na UK Praha, které zakončila státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Odbornou praxi získala v ambulantních pracovištích klinické logopedie včetně pracoviště v Jedličkově ústavu a školách. V klinickém prostředí Neurologické kliniky VFN v Praze a Thomayerovy nemocnice v Praze získala četné zkušenosti v oblasti péče o klienty s neurogenními poruchami řeči a dysfogií.

mobilní telefon: 778 763 783
e mail: vondraskova@medicentrum.cz

Ordinační hodiny ( ambulance vedle dětského oddělení ):

pondělí 8:00 – 14:00
úterý 8:00 – 16:30
středa 8:00 – 14:00