Ambulance individuální péče

Ambulance individuální péče

Jde o službu, která plně respektuje Vaší osobnost, zohledňuje Vaše požadavky, zaručuje dokonalou komunikaci mezi Vámi a vysoce erudovaným lékařem, šetří Váš čas. V příjemném prostředí jsou Vám nabízeny služby prostřednictvím programů:

 1. GOLD program
 2. TOP program
 3. IDEAL program
 4. Relax LIVE program
 5. Relax VITAL program

Pro dobrou organizaci a plynulé zajištění provozu v neakutních případech se doporučuje dodržovat objednávkový systém. Akutní případy budou řešeny prioritně. Dále bude nutné převést zdravotní kartu na vlastní žádost každého jednotlivce do ambulance individuální péče

Provozní doba: pondělí – pátek: 7.30 – 16.00 hod. (bez polední pauzy), konzultace po telefonu mimo provozní dobu ambulance IP.

Kontaktní osoba

MUDr. Petr Mareček

pevná linka: 311 746 480
mobil: 728 226 292
e-mail:marecek@medicentrum.cz

V naléhavých případech lze do 22 hodin (v situaci ohrožení života i později) kontaktovat lékaře:

MUDr. Petr Mareček

mobil: 728 226 292

kontakt pro případ nedostupnosti MUDr. P. Marečka:

MUDr. Martin Hrubý

(jedině v pozdních odpoledních a večerních hodinách):

mobil: 602 674 840

1. GOLD program

Nový a nejobsáhlejší a nejkomfortnější  program zahrnující preventivní program, komplexní ambulantní zdravotní péči a nově rozšířený relaxační program RELAX LIVE .

Komplexní ambulantní zdravotní péče:

 • zdravotní péče vybraným personálem ve vyčleněné ambulanci individuální péče,
 • zahrnuje kompletní lékařské vyšetření, preskripci léků, případně potvrzení pracovní neschopnosti,
 • umožňuje přístup k lékařům ostatních specializací a k dalším vyšetřením v rámci Medicentra Beroun,
 • umožní realizaci specializovaných vyšetření, která nejsou prováděna v budově Medicentra Beroun,
 • v případě potřeby doporučí návaznou hospitalizační léčbu,
 • její součástí je v indikovaných případech rehabilitační léčba,
 • je zajišťována v rozsahu ordinačních hodin ambulance individuální péče,
 • pro klienty je připraveno bezplatné parkování,
 • součástí komplexní ambulantní zdravotní péče je rozsáhlý preventivní program prováděný jednou ročně (viz níže).

Relaxační program zahrnutý v TOP Programu je vysoce nadstandardním relaxačním programem v moderním prostředí akceptující individualitu každého klienta.
Vhodný pro uvolnění a posílení pohybového systému a zlepšení psychického stavu každého jedince.
Pravidelná péče v intervalu 1x týdně po dobu 1 hod. s možností využití následujících procedur:

 • segmentová masáž : jemná relaxační, uvolňující relaxační masáž zad a krční páteře,
 • hydromasáž: uvolňující jemně vířivá izotermická koupel, doplněna o relaxační prvky (osvětlení vany, koupelové přísady…),
 • rašelinový zábal: lokální tepelné prohřátí přírodní rašelinou dosahující teploty cca 60°st. C (vhodné pro svalové uvolnění),
 • léčebná tělesná výchova: speciální cvičební jednotka sestavená odborným fyzioterapeutem dle aktuálních potřeb klienta,
 • lymfoterapie na doporučení lékaře,
 • suchá vířivá vana – nově zařazeno,
 • masáž lávovými kameny – nově zařazeno,
 • tejpy, laser – nově zařazeno,
 • infrasauna – nově zařazeno,
 • rázová vlna – nově zařazeno.

2. TOP program

Program s maximální péčí o klienta zahrnující preventivní program, komplexní ambulantní zdravotní péči a relaxační program RELAX VITAL .

Komplexní ambulantní zdravotní péče:

 • zdravotní péče vybraným personálem ve vyčleněné ambulanci individuální péče,
 • zahrnuje kompletní lékařské vyšetření, preskripci léků, případně potvrzení pracovní neschopnosti,
 • umožňuje přístup k lékařům ostatních specializací a k dalším vyšetřením v rámci Medicentra Beroun,
 • umožní realizaci specializovaných vyšetření, která nejsou prováděna v budově Medicentra Beroun,
 • v případě potřeby doporučí návaznou hospitalizační léčbu,
 • její součástí je v indikovaných případech rehabilitační léčba,
 • je zajišťována v rozsahu ordinačních hodin ambulance individuální péče,
 • pro klienty je připraveno bezplatné parkování,
 • součástí komplexní ambulantní zdravotní péče je rozsáhlý preventivní program prováděný jednou ročně (viz níže).

Relaxační program zahrnutý v TOP Programu je vysoce nadstandardním relaxačním programem v moderním prostředí akceptující individualitu každého klienta.
Vhodný pro uvolnění a posílení pohybového systému a zlepšení psychického stavu každého jedince.
Pravidelná péče v intervalu 1x týdně po dobu 1 hod. s možností využití následujících procedur:

 • segmentová masáž : jemná relaxační, uvolňující relaxační masáž zad a krční páteře,
 • hydromasáž: uvolňující jemně vířivá izotermická koupel, doplněna o relaxační prvky (osvětlení vany, koupelové přísady…),
 • rašelinový zábal: lokální tepelné prohřátí přírodní rašelinou dosahující teploty cca 60°st. C (vhodné pro svalové uvolnění),
 • léčebná tělesná výchova: speciální cvičební jednotka sestavená odborným fyzioterapeutem dle aktuálních potřeb klienta,
 • lymfoterapie na doporučení lékaře.

V rámci tohoto programu si lze doplatit individuálně či jednorázovou platbou dle aktuálního ceníku: tejpy, suchou vířivou vanu, masáž lávovými kameny, infrasaunu, laser, rázovou vlnu.

3. IDEAL program

Program zaměřený především na zdravotní stav klienta zahrnující komplexní ambulantní zdravotní péči.

Komplexní ambulantní zdravotní péče:

 • zdravotní péče vybraným personálem ve vyčleněné ambulanci individuální péče,
 • zahrnuje kompletní lékařské vyšetření, preskripci léků, případně potvrzení pracovní neschopnosti,
 • umožňuje přístup k lékařům ostatních specializací a k dalším vyšetřením v rámci Medicentra Beroun
 • umožní realizaci specializovaných vyšetření, která nejsou prováděna v budově Medicentra Beroun,
 • v případě potřeby doporučí návaznou hospitalizační léčbu,
 • její součástí je v indikovaných případech rehabilitační léčba,
 • je zajišťována v rozsahu ordinačních hodin ambulance individuální péče,
 • pro klienty je připraveno bezplatné parkování,
 • součástí komplexní ambulantní zdravotní péče je rozsáhlý preventivní program prováděný jednou ročně (viz níže).

4. Relax LIVE program

Vysoce nadstandardní relaxační program v moderním prostředí akceptující individualitu každého klienta.
Vhodný pro uvolnění a posílení pohybového systému a zlepšení psychického stavu každého jedince.

Pravidelná péče v intervalu 1x týdně po dobu 1 hod. s možností využití následujících procedur:

 • segmentová masáž: jemná relaxační, uvolňující relaxační masáž zad a krční páteře,
 • hydromasáž: uvolňující jemně vířivá izotermická koupel, doplněna o relaxační prvky (osvětlení vany, koupelové přísady…),
 • rašelinový zábal: lokální tepelné prohřátí přírodní rašelinou dosahující teploty cca 60°st. C (vhodné pro svalové uvolnění),
 • léčebná tělesná výchova: speciální cvičební jednotka sestavená odborným fyzioterapeutem dle aktuálních potřeb klienta,
 • lymfoterapie na doporučení lékaře,
 • suchá vířivá vana – nově zařazeno,
 • masáž lávovými kameny – nově zařazeno,
 • tejpy, laser – nově zařazeno,
 • infrasauna – nově zařazeno,
 • rázová vlna – nově zařazeno.

5. Relax VITAL program

Preventivní relaxační program v příjemném moderním prostředí akceptující individualitu každého klienta sloužící k uvolnění a posílení pohybového systému. Vhodný ke zlepšení psychického i fyzického stavu každého jedince.

Pravidelná péče v intervalu 1x týdně po dobu 1 hod. s možností využití následujících procedur:

 • segmentová masáž: jemná relaxační, uvolňující relaxační masáž zad a krční páteře,
 • hydromasáž: uvolňující jemně vířivá izotermická koupel, doplněna o relaxační prvky (osvětlení vany, koupelové přísady…),
 • rašelinový zábal: lokální tepelné prohřátí přírodní rašelinou dosahující teploty cca 60°st. C (vhodné pro svalové uvolnění),
 • léčebná tělesná výchova: speciální cvičební jednotka sestavená odborným fyzioterapeutem dle aktuálních potřeb klienta,
 • lymfoterapie na doporučení lékaře.

U tohoto programu je možnost si doplatit individuálně či jednorázovou platbou dle aktuálního ceníku: tejpy, suchou vířivou vanu, masáž lávovými kameny, infrasaunu, laser, rázovou vlnu.

Preventivní program

Preventivní program je zahrnut do komplexní ambulantní zdravotní péče a je tedy součástí programů GOLD, TOP a IDEAL. Jedná se o podrobné vyšetření zaměřené na prevenci často se vyskytujících a současně závažných onemocnění jako je cukrovka, poruchy metabolismu krevních tuků – cholesterolu a dalších metabolických onemocnění, chorob srdce a cév, vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, event. onkologických onemocnění. Cílem tohoto programu je odhalit bezpříznaková či počáteční stadia onemocnění a stanovit rizikové faktory klienta ve vztahu k těmto chorobám. To pak umožní včasný zásah režimový, dietní či léčebný.