Klinická laboratoř

Kontakty

vedoucí laboratoře:311 746 384
příjmové pracovitě, hematologie:311 746 171
močová laboratoř, PCR:311 746 271
rutinní biochemie a imunochemie:311 746 307
odběrové pracoviště:311 746 225
e-mail:okbh@medicentrum.cz

Provozní doba

Odběry nad 10 let věku:

pondělí – pátek 7:00 – 12:30

Odběry dětí do 10 let věku:

pondělí 8:00 – 12:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 12:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek 8:00 – 11:00

Laboratoř:

pondělí – pátek 7:00 – 15:30

 

Naší vizitkou je vysoká profesionalita pracoviště a špičkové technické vybavení. Našim klientům poskytujeme komplexní laboratorní péči.

 

Tým odborníků

Laboratorní služby zajišťuje profesionální tým odborníků s dlouholetou zkušeností a mnohaletou praxí v oboru laboratorní medicíny, který neustále zvyšuje svoji profesionalitu sledováním nových vědeckých studií a doporučení ch odborných společností.

Tým odborníků Klinické laboratoře je tvořen vysokoškolsky vzdělanými pracovníky se specializací v několika medicínských oborech.

Vedoucím oddělení je RNDr. Petr Bořil. Tento vysoce erudovaný biochemik s praxí v Oblastní nemocnici Kladno několik let působil i jako vysokoškolský pedagog, v současné době je regionálním konzultantem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP pro Středočeský kraj.

 

Špičková technika

Naplnění vysokých nároků na správnou a rychlou diagnostiku umožňuje Klinická laboratoř pomocí špičkového vybavení a nejmodernějších technologií.

Klinická laboratoř společnosti Medicentrum Beroun, spol. s r.o. vznikla v první polovině 80. let v berounské poliklinice. V roce 2007 byla přestěhována do nově vybudovaných prostor a zásadním způsobem zmodernizována – je plně automatizováno a vybaveno nejmodernějšími technologiemi renomovaných výrobců (např. Roche, Siemens, Abbott, Sysmex atd.). Provoz je řízen informačním systémem firmy Stapro nové generace, biologický materiál je zpracováván v uzavřených zkumavkách opatřených štítkem s čárovým kódem. Při propojení integrovaného systému analyzátorů s informačním systémem umožňuje přijmout požadavky, analyzovat je, zkontrolovat a vydat výsledky ať už v elektronické nebo papírové formě prakticky bez zásahu lidské ruky.

I když toto pracoviště slouží především jako diagnostický nástroj pro praktické lékaře a ambulantní specialisty, na přání klienta (bez doporučení ošetřujícího lékaře) lze provést širokou paletu vyšetření za přímou úhradu, jejichž nedílnou součástí je indikace a hodnocení laboratorních výsledků našim lékařem.

Přímou součástí laboratoře je i odběrové pracoviště, které zaručuje rychlé zpracování vzorků bez zbytečných prodlev. Našim klientům jsou k dispozici moderně vybavené odběrové místnosti a vlídný profesionální personál, útulná čekárna je vybavena bezplatným wi-fi připojením, k dispozici je stolek s tiskovinami. Odběry jsou prováděny nejmodernějším a nejbezpečnějším uzavřeným odběrovým systémem. Ten zaručuje minimální bolestivost a ochranu klienta.

 

Prestižní oprávnění Klinické laboratoře Medicentra Beroun spol s r.o. k laboratorní činnosti

Naše laboratoř je registrovanou laboratoří Registru klinických laboratoří provozovaném v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví. Kvalita její činnosti v souladu se systémem jakosti dle mezinárodní normy ISO 15189 je průběžně potvrzována prostřednictvím auditů podle mezinárodně platné normy ČSN EN ISO 15189:2013. „Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“.

Poskytuje vysoce kvalitní služby jak pro lékaře polikliniky, tak i pro řadu lékařů regionu. Výsledky vyšetření jsou v akutních případech poskytovány do 1hodiny, v ostatních případech do několika hodin, vždy tentýž den. Provádí stanovení pro vyšetřování jednotlivých parametrů v plné krvi, séru, plazmě, stolici a moči.